Page 2 - Sunwind produktkatalog 2024 - 2025
P. 2

SUNWIND                  Enjoy your spare time     Vi bryr oss om din fritid og tilbyr et helt konsept med løsninger som  gjennom strenge kvalitetskontroller. Vi tror også at du som hytte-
     gjør at det eneste du trenger å tenke på i fritiden – er å nyte.  eier vil ha stor glede av å treffe på forhandlere med god produkt-
     I en stressende hverdag er det viktig å nyte de øyeblikkene fritiden  teknisk kompetanse, som kan gi deg råd til valg og dimensjonering
     gir, enten du er på påskeferie på hytta, weekendtur med båten, eller  av produkter. Opplæring av forhandlere står derfor alltid i høysetet
     ønsker å kose deg med gode venner i hagen. Siden 1993 har vi levert  hos Sunwind!
     trygge produkter med funksjoner og fordeler du kan stole på. Sunwind  Se etter disse symbolene i katalogen:
     er en komplett leverandør av løsninger for en mer komfortabel fritid.
     Enjoy your spare time!                     Produkter spesielt egnet i båt

      Kvalitet og kompetanse                  Produkter spesielt egnet på hytta

                                  Produkter spesielt egnet i campingvogn/bobil
     Kvalitet og kompetanse er verdier vi setter høyt. Når du kjøper en
     vare merket Sunwind kan du være trygg på at produktet har vært   Produkter spesielt egnet i hagen      Sunwind - from the home of the northern lights     Det dansende, klare nordlyset trer frem av kollisjoner mellom elek-
     trisk ladede partikler fra sola som treffer jordens atmosfære. Nord-
     lyset, også kjent som «the green aurora» kan sees over magnetiske
     poler av den nordlige og sørlige halvkule. Elektronene og protonene
     fra solen bæres mot jorden på solarvinden – Sunwind!

     Solvinden er opphavet til nordlyset og vårt varemerke, på samme
     måte som solen er opphavet til alt liv, og til energien du produserer
     med ditt solcellepanel. Når fotonene treffer solcellepanelet frigjøres
     elektronene i panelet og strøm skapes. Elektrisk strøm er nettopp
     elektroner i bevegelse. Nordlyset lyser opp Sunwind-logoen som et
     symbol på vårt fokus på miljø og produkter og løsninger for fornybar
     energi. Vi ønsker at neste generasjon skal få nyte fritiden på hytta i  Gylling Group of Scandinavia est 1912
     frisk fjelluft slik vi har gjort det.         Gylling brings technological innovation into business
   2
   1   2   3   4   5   6   7