Page 3 - Sunwind produktkatalog 2024 - 2025
P. 3

INNHOLD
          KJØKKEN & GASS                VARME

         Gasskjøleskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Solventilator og ventilasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
         Kjøleskap 12 volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13  Wallas diesel- og parafinovner . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
 Enjoy your spare time Kjølebokser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Wallas tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
                                Peistilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
         Kjøkkenvifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
         Gasskomfyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14  Gassovner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
         Gasstekeovn innbygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Byggtørkere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
         Gasstopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15  Parafinovner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
         Kjøkkentilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
                                 WALLAS MARINE
         Gassutstyr og monteringmateriell . . . . . . . . . . . . . . 16
         Gassalarmer og CO-alarmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Varmeviftelokk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
                                Koketopper og stekeovner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
          ENERGI
                                Camping og tilbehør marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
         Vindmøller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17   Vannvarmere båt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
         Solcelleanlegg 12 volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Båtvarmere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
         Kraftpakker 230 volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
                                 FRITID
         Batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
         Solcellepaneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22  Terrassevarmere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
         Solcelleregulatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Turutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
         Braketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24  Fritidsprodukter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
         Omformere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24  Solcelledrevne lamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
         Batteriladere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25  Utedusjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
         Victron tilbehør og styringspaneler . . . . . . . . . . . . . 25  Massasjebad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
         Victron kombinerte invertere/ladere . . . . . . . . . . . . 26
                                 URNORSK PÅ GRILLEN
         Aggregatpakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
         Monteringsmateriell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kullgriller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
         Lamper 12 volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Baksteovner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
         Lyspærer 12 volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Gassgriller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
         Monteringskabler og klips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Elektriske griller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
                                Grillutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
          TOALET T
                                Bålpanner og utepeis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
         Kompostering og bioavfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Tilbehør til bålpanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
         Forbrenningstoaletter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
                                 BADSTUE
         Vannspylende toaletter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
         Biologiske toaletter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Badstuinnredning, badstubenker, infrarød badstue,
         Ventilasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35   badstuhytter, badsturom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
         Sanitærtilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Elektriske badstuovner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
                                Ovner for profesjonelle anlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
          VANN
                                Styreenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
         Dusj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38  Vedfyrte badstuovner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
         Baderomsmøbler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Tilbehør vedfyrt badstue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
         Vannpakker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Badstudører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
         Vannvarmere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40  Badstutilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
         Armaturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
         Tilbehør vann og avløp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
         Rør og koblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
         Vannpumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
         Vanntanker og sisterner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
         Vannfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44


                                                          3
   1   2   3   4   5   6   7   8