Page 8 - Sunwind produktkatalog 2024 - 2025
P. 8

SUNWIND HYT TESENTER
     VESTLAND
                                              Propan Senteret AS
                    Olav Grevstad Åsane AS                Bratsbergveien 25,
                    Heiane 2b, 5131 Nyborg                7037 Trondheim
                    Tlf.: 55706590                    Tlf.: 73963800
                    post@ogrevstad.no                  firmapost@propansenteret.no
                    Åpningstider: man-fre: 10-17,            Åpningstider: Man-fre: 7-16
                    tors: 10-19, lør: 10-15               tor: 7-18, lør: 10-14
     Sunwind Hyttesenter Åsane              Sunwind Hyttesenter Trondheim
     Stort utvalg av produkter til hytte og hus. Store deler av Sunwinds sortiment  Vi har det meste av utstyr til hytta. Utstilling av toaletter, komfyrer og sol-
     er utstilt i vår butikk, blant annet toaletter, gasskomfyrer, gasskjøleskap,  celleutstyr. Utarbeider gjerne tilbud til din hytte, kom innom for en hyggelig
     solcelle mm. Med høy faglig kompetanse og lang erfaring innen salg av  hytteprat. VI fyller og bytter propanflasker, besøk gjerne vår automat på frem-
     hytteustyr står vi til din disposisjon. Kom innom for en hyggelig prat. siden av bygget. Der kan du bytte din propanflaske 24/7.

                                              Tempe VVS Senter AS
                    Gass-service AS                   Tempe vegen 15,
                    Fjøsangervn. 207, 5073 Bergen            7438 Trondheim
                    Tlf.: 55208340                    Tlf.: 73930770
                    firmapost@gasservice.no               post@tempe-vvs.no
                    Åpningstider: Man-fre: 7.30-16,           Åpningstider: Man-tors: 8-18
                    tors: 7.30-18, lør: 10-14              fre: 9-17, lør: 10-14
     Sunwind Hyttesenter Bergen             Sunwind Hyttesenter Tempe
     Gass-Service har over 30 års erfaring med gassprodukter og energiløsninger  Vi har det meste av utstyr til hytte og hus. Har utstilling av toaletter, kom-
     til hytte, fritid og håndverk. Egen hytteavdeling med solstrøm, toalett, kok,  fyrer og solcelleutstyr. Vi har god kunskap om produktene fra Sunwind. Kom
     kjøl og vann. Vi hjelper deg gjerne med å finne nye løsninger og har eget  innom for en hyggelig prat. Vi holder til sentralt i Trondheim.
     serviceverksted med godkjente gassmontører.                    XL-BYGG Tverberg AS                 Steinkjer varme og hyttesenter
                    Brynaskogen 39, 5705 Voss              Sagbruksveien 9, 7725 Steinkjer
                    Tlf.: 56 52 96 96                  Tlf.: 74405265
                    post@tverberg.com                  post@steinkjervarme.no
                    Åpningstider: man-ons: Man-fre:           Åpningstider: Man-fre: 9-17
                    7-16.30, tors: 7-18, lør: 9-14            tors: 9-18, lør: 10-14
     Sunwind Hyttesenter Voss              Sunwind Hyttesenter Steinkjer
     Tverberg & sønner A/S er et veletablert firma med tradisjoner tilbake til 1946.  Vi har utstilling av toaletter, komfyrer, kjøleskap ,dusj og solcelle. Kom
     Vår butikk ligger like utenfor Voss sentrum i retning Hardanger. Vi har de fleste  innom for en hyggelig hytteprat og et godt tilbud.
     produkter du trenger til ditt byggeprosjekt. I tillegg er vi også Sunwind Hytte-
     senter med et godt utvalg med produkter til hytta

     TRØNDELAG


                                              ABD Rørservice AS
                                              Rådhusveien 11, 7100 Rissa
                                              Tlf.: 73 85 12 00
                    Gummi og maskin Elven                gjoran@abdrorservice.no /
                    Sollihagaen 15, 7374 Røros              oystein@abdrorservice.no
                    Tlf.: 47474346                    Åpningstider: Man-fre: 10-16
                    gummiogmaskin@roros.net               lør: 10-14
                    Åpningstider: Man-tors:  Sunwind Hyttesenter Rissa
                    9-16.30, fre: 9-17, lør: 10-14  ABD Rørservice er lokalisert midt i Rissa sentrum på Fosen. Vi har utstilt et
     Sunwind Hyttesenter Røros              bredt sortement av Sunwind produkter. Blant annet solcelle, gassutstyr,
     Vi er faghandelen på Røros med bredt spekter mot hyttemarkedet, Sunwind  grill, 12V lysprodukter, Wallas, toalettløsninger. I tillegg har vi en egen
     hytteutstyr, LPG fyllestasjon, hondaaggregat og båt/motorer. varmepumpeavdeling, baderomsinnredninger, wc, dusj og annet tilbehør.

   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13